Waxaad booqaneesaa keedkayna, hadii ay jirto cilad kugu soo wajahday, fadlan inagala soo xariir beejkayna Maalmo ee facebook-ga https://www.facebook.com/maalmofans